Teelt, kwaliteit en duurzaamheid

Een natuurlijke bodem met een rijk bodemleven, juiste organische stof gehalte en rijk aan mineralen, zijn de optimale omstandigheden waarbij de veldsla zich optimaal vitaal kan ontwikkelen. De volle smaak en goede houdbaarheid van de veldsla zijn gevolg van deze natuurlijk rijke bodem.

De teeltgrond wordt onderhouden met uitsluitend organische bodemverbeteraars, natuurlijke meststoffen en bio-stimulanten.  Het gietwater geniet ook een natuurlijke behandeling middels wervelingen en beluchting, dit conform omstandigheden zoals het ook in de natuur is.

Een plant gegroeid onder deze optimale omstandigheden heeft een natuurlijke weerbaarheid waardoor de inzet van gewasbeschermingsmiddelen tot een absoluut minimum kan worden gereduceerd.

Interjensen volgt strikte voorschriften die wereldwijd worden gesteld voor hygiëne, milieubewuste telen, voedselveiligheid en duurzame tuinbouw, en geeft aandacht aan gezondheid, veiligheid en welzijn van de medewerkers.