Veldsla

Interjensen is een familiebedrijf. In 1989 zijn wij gestart op een tuinbouwbedrijf in het Westland van 6.000 m2 en teelden daar bosradijs. In de daaropvolgende 10 jaar is er uitgebreid tot 12 locaties met een totale kasoppervlakte van ca. 10 ha.

In 1998 is de uitvoering begonnen van de nieuwbouwplannen in Zeeland en is er een groot kassencomplex van 11 ha. neergezet in de Eerste Bathpolder in Rilland. In 2002 teelden wij naast radijs ook veldsla op kleine schaal. De toenemende vraag naar veldsla heeft ons doen besluiten om ons te gaan specialiseren in de teelt van jaarrond veldsla, de rondbladige roosjes (valeriana locusta). Veldsla is een dagvers product. Dagelijks wordt er geoogst en gezaaid.

Vanaf 2010 is begonnen om samen met de tweede generatie dit bedrijf voort te zetten. Tot op heden is er veel geïnvesteerd om de kwaliteit op een hoog niveau te houden, goed voor mens en milieu.

Om aan de hoge eisen van kwaliteit en voedselveiligheid te voldoen, werkt Interjensen volgens een eigen procedure handboek. Hierin is het gehele bedrijfsproces in kaart gebracht. Door middel van registraties wordt het gehele traject van zaaien tot oogsten en verzendklaar zetten, nauwkeurig gevolgd.